PopScotch

Ky është një kuiz nga Anatomia e Njeriut. Kuizi përmban pyetje rreth nervave kranial apo nervave të kokës. Kuizi në bazën e të dhënave ka 12 pyetje ku secila pyetje ka 3 opcioni ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni njohuritë tuaja në Anatominë e njeriut. This is... Read more
Find the numbers hidden in the picture. To complete the game you will need to collect all the numbers. Hidden Numbers is a game made for kids but is fun for everyone. Use mouse to play. To progress, you have to find the 0-9 numbers. Read more
Find the numbers hidden in the picture. To complete the game you will need to collect all the numbers. Hidden Numbers is a game made for kids but is fun for everyone. Use mouse to play. To progress, you have to find the 0-9 numbers. Read more

Dawn find numbers

Education March 20, 2012 0

Find the numbers hidden in the picture. To complete the game you will need to collect all the numbers. Hidden Numbers is a game made for kids but is fun for everyone. Use mouse to play. To progress, you have to find the 0-9 numbers. Read more

Water surface

Education March 20, 2012 0

Find the numbers hidden in the picture. To complete the game you will need to collect all the numbers. Hidden Numbers is a game made for kids but is fun for everyone. Use mouse to play. To progress, you have to find the 0-9 numbers. Read more

Whirlpool dreams

Education March 17, 2012 0

Find the numbers hidden in the picture. To complete the game you will need to collect all the numbers. Hidden Numbers is a game made for kids but is fun for everyone. Use mouse to play. To progress, you have to find the 0-9 numbers. Read more
Find the numbers hidden in the picture. To complete the game you will need to collect all the numbers. Hidden Numbers is a game made for kids but is fun for everyone. Use mouse to play. To progress, you have to find the 0-9 numbers. Read more

Three Match

Education March 17, 2012 0

Are you brain enough to match the jewels? Click on two pieces to swap them. Swaps must create a matching set of three-in-a-row horizontally or vertically. Those pieces will be removed and new pieces will drop down to replace them. The game ends when no more moves are possible. Read more

Temple of winds

Education March 17, 2012 0

Find the numbers hidden in the picture. To complete the game you will need to collect all the numbers. Hidden Numbers is a game made for kids but is fun for everyone. Use mouse to play. To progress, you have to find the 0-9 numbers. Read more
Find the numbers hidden in the picture. To complete the game you will need to collect all the numbers. Hidden Numbers is a game made for kids but is fun for everyone. Use mouse to play. To progress, you have to find the 0-9 numbers. Read more